S-students

S-studenter är ett progressivt kårparti och är det äldsta vänsteralternativet för Uppsalas studenter. Vi står för en demokratisk, studentnära och aktiv kår!

Vi vill att kåren ska göra mer, kommer närmare studenterna i deras vardag och stärker samarbetet med föreningarna och nationerna. Vi står för ett enat och starkt studentliv! För det måste kåren också våga driva studentpolitiska frågor aktivt. Uppsala studentkår ska vara en kår som vågar ta kampen för studenters bästa! Det ska tjäna att vara med i kåren!

Som en progressiv kraft i Uppsala studentkår står S-studenter upp mot alla former av diskriminering och förtryck. Vi sätter människan före marknaden och slåss för studenters ekonomiska frigörelse och anser att det inte ska vara en ekonomisk uppoffring att studera. Tillgång till universitetsstudier får inte bli en klassfråga!

S-studenter kämpar för ett inkluderande universitet där alla studenter ska ha jämlika förutsättningar! Vi anser därför att kåren måste kämpa för ett Uppsala där alla studenter får en rimlig levnadsstandard med bra arbetsmiljö, ett rättvist studiemedel, billigare kollektivtrafik och ett levande studentliv.

Står du också för en studentnära, aktiv och jämlik kår som står upp för ett starkt studentliv och vågar ta kampen för studenters ekonomiska förbättring? Rösta s-studenter!

Vilka är era kärnfrågor?

Studenters ekonomiska situation är en av S-studenters viktigaste frågor. Studenter är en ekonomiskt utsatt grupp som blivit extra påverkade av inflationen. Därför tycker vi kåren ska prioriterar frågor som förbättrar för studenters ekonomi.

Även jämlikhetsfrågor är prioriterade för oss. Vi kämpar för att alla studenter oavsett kön eller könsidentitet, sexualitet, klassbakgrund, funktionsvariation eller om de är internationella studenter ska ha lika goda förutsättningar inom universitetet.

Slutligen tror vi också på en studentnära kår. Vi står därför för en politisk kår som aktivt för studenternas talan men vill också att kåren till exempel ska stärka relationerna till nations- och föreningslivet i Uppsala. Student-närhet för oss betyder att kåren alltid finns där studenterna finns och att trösklarna till att engagera sig ska vara låga!

Vilken är den viktigaste frågan/ frågorna ni vill driva?

Våra tre huvudfrågor i detta kårval är att få billigare studentpriser i kollektivtrafiken, billigare och mer lättillgänglig kurslitteratur och att kåren ska stärka samarbetet med föreningarna och nationerna.

Studentinflytande är Uppsala studentkårs huvudsakliga uppdrag. Har ni några nya idéer om hur Uppsala studentkår kan arbeta med studentinflytande?

Studentrepresentation är kårens kärnuppdrag och bör även fortsatt vara centralt för kårens arbete. Vi tycker att kåren utöver det också borde undersöka olika möjligheter för studenter som inte själva är studentrepresentanter att få framföra deras åsikter om deras utbildning i form av studentråd eller forum. Detta görs gärna i samråd med kårföreningarna eftersom de har den mest direkta kontakten till studenterna.

På vilket sätt kommer ni arbeta för att öka studentengagemanget i Uppsala studentkår?

Vi vill att kåren ska nå ut mer och synas mer i studenters vardag. Bland annat betyder det att ha fler evenemang och kampanjer, något som vi börjat mer med under detta verksamhetsår. Studenter som deltar på evenemang kan då lära sig om vad kåren gör och bli uppmuntrade att engagera sig själva. Men även här tycker vi att kåren bör stärka relationerna till kårföreningarna. Det ska vara uppenbart för studenter som engagerat sig i sina kårföreningar att de också kan bli engagerade i kåren!

Hur tror ni att man kan göra Kårhuset mer tillgängligt för studenter?

Kåren behöver marknadsföra kårhuset mer! Många studenter vet inte vart kårhuset ligger eller vilka saker som finns där. Kåren skulle kunna marknadsföra studieplatserna och fika-hörnan genom att affischera på campus. Även tydligare skyltar utanför kårhuset så studentersom går förbi tydligt kan se när det är öppet skulle göra att fler studenter vågar gå dit även när det inte sker något specifikt evangemang.

Name list

No items found.
anton.sanchezsulejmani@gmail.com