Uppsala University Students

UUS har ställt upp i kårvalet sedan 1964 och skapades som (och är än idag) det enda kårpartiet utan rikspolitisk anknytning. Den gemensamma grund vi står på är – snarare än partipolitik – studentnära frågor och effektivt påverkansarbete både internt och externt på kåren. Vi vill att studentkåren ska sätta studenternas utbildning, hälsa och vilja i centrum.

En röst på UUS är en röst på att det partipolitiska systemet som finns idag likviderar engagemang för kåren. Det är i dagsläget en slitsam, tids- och energikrävande process som parti att ställa upp i kårvalet. Det ska inte vara svårt att vara med och påverka sin situation som student. Studenterna som vill engagera sig ska framförallt inte behöva välja att tillhöra en partipolitisk åskådning för att kunna påverka kåren, universitetet och livet för gemene student.

Oavsett vart man står i det politiska spektrat privat vill alla studenter som engagerar sig i Uppsala Studentkår samma sak i slutändan - att göra livet bättre för studenter. Gällande vad detta kännetecknar och framförallt hur det ska genomföras är fokusområdena och tillvägagångssätten många, men de alla är ack så viktiga för kårens fortsatta utveckling. Framförallt är kåren absolut ingenting utan engagerade studenter.

Vilka är era kärnfrågor +  2. Vilken är den viktigaste frågan/ frågorna ni vill driva?

UUS har alltid haft som kärnfråga att Uppsala Studentkår ska demokratiskt representeras och drivas av studenter, inte av politiska partier. Detta är vår viktigaste fråga för 2023. 

Studentinflytande är Uppsala studentkårs huvudsakliga uppdrag. Har ni några nya idéer om hur Uppsala studentkår kan arbeta med studentinflytande?

Vi tror på ett tydligare samarbete och kommunikation med kårföreningarna, där dels vi får feedback vad som är viktigt för studenterna och dels de får kunskap om de möjligheter som finns via kåren. Detta för att motverka känslan av att man sitter av möten och istället bidra till en känsla av nytta och meningsfullhet.

På vilket sätt kommer ni arbeta för att öka studentengagemanget i Uppsala studentkår?

Förutom att det partipolitiska systemet hämmar gemene students engagemang finns det en okunskap bland studenter i dagsläget kring vad kåren är, varför den finns och hur man kan nyttiggöra sig kåren. UUS kommer under året att besöka så många kårföreningar vi kan. Detta dels för att informera om kåren men allra mest för att få en inblick i deras vardag, vilka svårigheter de stöter på som studenter och förbättringar de vill se samt bolla hur de kan gå tillväga med hjälp av kåren i de allra flesta fall.

Hur tror ni att man kan göra Kårhuset mer tillgängligt för studenter?

Kårhuset idag förknippas för många studenter som en arbetsplats. Kåren behöver i detta fall marknadsföra sig utåt som en studieplats som är öppen för studenter, med tydlighet kring vart man får sitta, möjligheten att boka tomma rum, etc. Så när studenter funderar vart de ska sätta sig och plugga, behöver kårhuset överhuvudtaget bli ett självklart alternativ.

Name list

No items found.
ordforande.uus@gmail.com