Left Students

Vänsterstudenter är kårpartiet för dig som vill se ett rättvist, inkluderande och jämställt Uppsala universitet. Under det senaste året i kårens ledning har vi arbetat för att alla studenter ska ha en så bra studietid som möjligt, både sett till utbildning men även allt annat som är viktigt i ett studentliv. Därför har vi fokuserat på att lyfta frågor som direkt gynnar studenter i sin vardag, och vi vill att alla studenter ska ha möjligheten att fokusera på studier och studentliv utan att oroa sig över att ha råd med hyran, kurslitteraturen eller ölen på nation. Vi anser att heltidsstudier är just heltid och inte ska kräva ett extrajobb vid sidan av för att inte leva i ekonomisk fattigdom, ovisshet eller stress. Vi vill genomföra reformer som direkt hjälper studenter på universitetet och gör studenters liv lättare. Reformer som minskar kostnaderna, ökar jämställdheten och ger mer tid för återhämtning. Under det gångna året i kårens ledning har vi därför drivit på för sänkta café- och kaffepriser, och är på god väg att vinna en seger i den kampen. Vi har även påbörjat ett arbete med att få till gratis mensskydd på campus, vilket även det var ett vallöfte. I år går vi till val på att även driva att alla studenter ska ha rätt till en återhämtningsdag efter en tentaperiod, att det införs studentrabatt på engångsbiljetter i UL och att kurslitteraturen blir billigare. Med Vänsterstudenter i kårens ledning ett år till kommer vi att fortsätta arbetet mot ett rättvist, inkluderande och jämställt Uppsala universitet.

Vilka är era kärnfrågor?

Vänsterstudenter går till val på att fortsätta arbetet med gratis mensskydd och billigare café- och kaffepriser på campus. Dessa frågor har fått stort stöd från studenter under året och är viktiga rättvise- och jämställdhetsfrågor. Vi kommer även att driva ytterligare tre frågor. Den första frågan är en återhämtningsdag för alla studenter efter en tentaperiod. Det är inte rimligt att som student plugga stenhårt i flera veckor för en tenta, för att sedan inte få en enda dags vila utan tvingas börja kursen morgonen efter din tenta. Det här leder till ökad stress och sämre lärande bland studenter. Därför vill vi att alla studenter ska ha rätt till en återhämtningsdag innan nästa kurs börjar. Den andra frågan är att det införs studentrabatt på engångsbiljetter i UL. I Sveriges främsta studentstad kan inte studenter som vill ta bussen någon gång tvingas till att betala hutlösa priser. För de flesta studenter som cyklar är det inte värt att köpa periodbiljett med studentrabatt, men varför ska vår studentstatus upphöra när vi köper engångsbiljetter? Stockholm har studentrabatt på engångsbiljetter - vi kan få till det här också. Det tredje frågan är att universitetet ska jobba för att göra kurslitteraturen billigare och mer tillgänglig. Idag tvingas studenter betala tusentals kronor för kursböcker varje termin, som de inte många fall inte behöver läsa mer än några kapitel ur. Det här är en stor ekonomisk börda för studenter, och går emot principen att högre utbildning ska vara helt avgiftsfri. Därför vill vi att universitetet ska jobba för att kurslitteraturen blir billigare och mer tillgänglig för studenter.

Vilken är den viktigaste frågan/ frågorna ni vill driva?

Vår viktigaste fråga är att genomföra våra kärnfrågor. Dessa skulle göra livet som student billigare, enklare och mindre stressigt - och det är just sådant som kåren ska jobba mot.

Studentinflytande är Uppsala studentkårs huvudsakliga uppdrag. Har ni några nya idéer om hur Uppsala studentkår kan arbeta med studentinflytande?

Studentinflytande är ett jätteviktigt och pågående arbete som måste prägla hela universitetsväsendet, från minsta kurs ända upp till universitetets ledning. Där har kåren en central roll i att säkerhetsställa att studenter får det utrymme vi har rätt till, att platserna fylls med utbildade studentrepresentanter och att studentperspektivet leder till ett bättre universitet. Ett nytt sätt att tänka kring studentinflytande är att det ska prägla andra viktiga delar av en students tillvaro, inte bara utbildningen. Därför har vi jobbat under året jobbat för att studenter ska få inflytande över hur campuscaféerna upphandlas och hur cykelställen i centrala Uppsala ska få flyttas. Studenter har rätt till inflytande över det som berör dem, vilket är mer än själva utbildningen.

På vilket sätt kommer ni arbeta för att öka studentegagemanet i Uppsala studentkår?

En studentkår är ingenting utan sitt studentengagemang, och därför är det av högsta prioritet att studenters engagemang i Uppsala studentkår fortsätter öka i framtiden. Både på föreningensnivå, sektionsnivå och central nivå med kårpartierna. Vi kommer arbeta för att göra det tydligare vilka uppdrag som finns att söka, se till så att det blir roligare att vara studentaktiv, och utveckla kårpartiernas arbete så att det blir tydligare för studenter hur en kan engagera sig kårpolitiskt. Vi kommer även satsa på att fler ska komma till kåren för att ta del av våra evenemang och träffa kåraktiva som kan berätta om sitt arbete. Det arbetet har redan påbörjats under våren med en stor magnitud av kårevenemang som händer varje vecka.

Hur tror ni att man kan göra Kårhuset mer tillgängligt för studenter?

Kårhuset, och särskilt receptionen, har en stor utvecklingspotential i att bli en naturlig plats där studenter går för att plugga, fika och hänga. Just nu har vi både studieplatser, datorer och soffor i receptionen, men det kan struktureras upp bättre så att det är tydligare vad som är vad, studieplatserna kan uppgraderas med bättre bord, uttag, avskiljare och eluttag, och mikrovågsugnar kan finnas för den som vill äta sin lunch. Sen skulle kårhuset gynnas av ett mindre café med självservering, utöver vår gratis kaffe som vi redan erbjuder medlemmar. Det här är ett påbörjat arbete som kommer sträcka sig in under nästa verksamhetsår.

Name list

No items found.
alexwvd@outlook.com