Student Representation

Student representation exists to give students a say in their own education. A student representative represents the students' views wherever decisions are made or prepared at the university that affect the students' education or situation.

Som studentrepresentant får du löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan utföra ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Utbildningarna utformas efter studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studentrepresentantrådet, från kårens arvoderade och anställda och från universitetet.

Vad får du som blir studentrepresentant? En möjlighet att påverka på riktigt, en bra merit att till cv:t, en chans att knyta kontakter både inom universitetet, kåren och med andra studenter, lära dig mer om hur universitetet fungerar och såklart arvode för många uppdrag.

Som studentrepresentant bjuds du även in till jul- och sommaravslutning för alla studentrepresentanter vid Uppsala studentkår.

Search
Type of assignment
Area
Hist-fil
language skills
educated faculty
Teofak
Samfak
Medfak
Number of meetings per semester
1
20

Vacancies

X vacant posts
Showing X entries
Utbildningsutvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet
Educational evaluations

Faculty of Medicine

Du som studentrepresentant kommer vara del utav en bedömargrupp bestående av 3-4 vetenskapliga representanter och 1-2 studentrepresentanter. Utifrån den självvärdering som programkommittén för specialistsjuksköterskeprogrammet tar fram ska bedömargruppen granska hur pass väl programmet uppfyller de 11 aspekterna. Självvärderingen kompletteras med ett platsbesök hösten 2024 då bedömargruppen har möjlighet att ställa frågor och diskutera relevanta aspekter med programmets ansvariga, undervisande lärare och studenter. Granskningen av självvärderingen tillsammans med de kompletterande uppgifter som har inhämtats vid platsbesöket ligger sedan till grund för det skriftliga bedömarutlåtande som bedömargruppen vid avslutat uppdrag skickar till programkommittén. Tidsplan (i grova drag än så länge) - Bedömargruppen godkänns av områdesnämnden (december 2023) - Specialistsjuksköterskeprogrammet skickar sin självvärderingsrapport till bedömargruppen (maj 2024) - Bedömargruppen gör ett platsbesök (september 2024) - Bedömargruppen skriver ett bedömarutlåtande (oktober 2024) - Bedömarutlåtandet tillsammans med en åtgärdsplan för ev. brister förankras i områdesnämnden (senast december 2024) Efter avslutat uppdrag erhåller studentbedömare 5 000 kr i ersättning. Du som studentrepresentant får inte själv vara student på specialistsjuksköterskeprogrammet, men ska vara från ett närliggande program.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

remuneration

Per mission

5000kr
Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

11/1/23

-

12/31/24

Arbetsgrupp för utveckling av kurs i skandinavistik
Department of Nordic Languages

Faculty of Linguistics

Institutionen för nordiska språk behöver en studentrepresentant till en arbetsgrupp som ska utveckla en ny kurs i skandinavisk. Företrädelsevis en student som läser masterprogrammet i skandinavistik.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

3

remuneration

Per meeting

250kr
Language skills

Swedish

Education level

Advanced

Start
End

10/16/23

-

12/20/23

Program Council for Master's Program in Psychology - Department of Psychology
Department of Psychology

Faculty of Social Sciences

The Program Council is responsible for monitoring the integrity and content of the institution's programs. This means responsibility for ensuring that the content of the program meets the curriculum applicable to the program in a balanced way, including responsibility for the program's development, renewal and coordination. Only students from the first year of the program can apply for the assignment this year (23/24).

Type of assignment

Alternate

Meetings per term

2

remuneration

Language skills

English

Education level

Advanced

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Undergraduate and Master Education Board (GRUMN) - Department of Social Work
Department of Social Work

Faculty of Social Sciences

Advisory body for educational issues at undergraduate and master's level, deals with curricula and literature and teaching issues. Participation via Zoom may be possible if there are special reasons and this is announced in advance.

Type of assignment

Alternate

Meetings per term

2

remuneration

Per meeting

500kr
Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Undergraduate and Master Education Board (GRUMN) - Department of Social Work
Department of Social Work

Faculty of Social Sciences

Advisory body for educational issues at undergraduate and master's level, deals with curricula and literature and teaching issues. Participation via Zoom may be possible if there are special reasons and this is announced in advance.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

2

remuneration

Per meeting

500kr
Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Work Environment Group - Department of Social Work
Department of Social Work

Faculty of Social Sciences

The work environment group consists of representatives of employers, employees and students and is the department's cooperation body for work environment issues. An important task is to establish an annual action plan for work environment and equal opportunities work. Participation in Zoom may be possible if special reasons exist and are announced in advance.

Type of assignment

Alternate

Meetings per term

1

remuneration

Per meeting

500kr
Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Work Environment Group - Department of Social Work
Department of Social Work

Faculty of Social Sciences

The work environment group consists of representatives of employers, employees and students and is the department's cooperation body for work environment issues. An important task is to establish an annual action plan for work environment and equal opportunities work. Participation in Zoom may be possible if special reasons exist and are announced in advance.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

1

remuneration

Per meeting

500kr
Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Program Council for the Personnel Science Program (PA program) - Department of Sociology
Department of Sociology

Faculty of Social Sciences

The task of the Program Council is to be a forum for discussion of program-related issues for the department that mainly concern the programs and students. Participation via Zoom may be possible if there are special reasons and this is announced in advance.

Type of assignment

Alternate

Meetings per term

1

remuneration

Per meeting

500kr
Language skills

Swedish

Education level

Basic level

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Program Council Sociology Program - Department of Sociology
Department of Sociology

Faculty of Social Sciences

The task of the Program Council is to be a forum for discussion of program-related issues for the department that mainly concern the programs and students. Participation via Zoom may be possible if there are special reasons and this is announced in advance.

Type of assignment

Alternate

Meetings per term

1

remuneration

Per meeting

500kr
Language skills

Swedish

Education level

Basic level

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Program Council Socionome Program - Department of Social Work
Department of Social Work

Faculty of Social Sciences

The role of the Programme Council is to provide a forum for the discussion of programme-related issues for the department that primarily concern the programmes and students.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

2

remuneration

500kr
Language skills

Swedish

Education level

Basic level

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.