Application form

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex. arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex. en fråga du brinner för, något du vill förändra i din utbildning och/eller intresse

Thank you for your application! We will get back to you soon.
Something went wrong! Try again.
Utbildningsutvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet

Educational evaluations

Faculty of Medicine

Du som studentrepresentant kommer vara del utav en bedömargrupp bestående av 3-4 vetenskapliga representanter och 1-2 studentrepresentanter. Utifrån den självvärdering som programkommittén för specialistsjuksköterskeprogrammet tar fram ska bedömargruppen granska hur pass väl programmet uppfyller de 11 aspekterna. Självvärderingen kompletteras med ett platsbesök hösten 2024 då bedömargruppen har möjlighet att ställa frågor och diskutera relevanta aspekter med programmets ansvariga, undervisande lärare och studenter. Granskningen av självvärderingen tillsammans med de kompletterande uppgifter som har inhämtats vid platsbesöket ligger sedan till grund för det skriftliga bedömarutlåtande som bedömargruppen vid avslutat uppdrag skickar till programkommittén. Tidsplan (i grova drag än så länge) - Bedömargruppen godkänns av områdesnämnden (december 2023) - Specialistsjuksköterskeprogrammet skickar sin självvärderingsrapport till bedömargruppen (maj 2024) - Bedömargruppen gör ett platsbesök (september 2024) - Bedömargruppen skriver ett bedömarutlåtande (oktober 2024) - Bedömarutlåtandet tillsammans med en åtgärdsplan för ev. brister förankras i områdesnämnden (senast december 2024) Efter avslutat uppdrag erhåller studentbedömare 5 000 kr i ersättning. Du som studentrepresentant får inte själv vara student på specialistsjuksköterskeprogrammet, men ska vara från ett närliggande program.

Scope

Ordinary

Meetings per term

remuneration

Per mission

5000kr
Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

11/1/23

-

12/31/24