Uppsala studentkår kommenterar budgetpropositionen

Text där det står: Uppsala studentkår kommenterar regeringens budgetproposition för 2024

  Foto:

   Förra veckan offentliggjorde regeringen och Sverigedemokraterna sin gemensamma proposition till statsbudget för det kommande året. I budgetpropositionen ingår alla statliga investeringar, anslag och utgifter. Budgeten är därför till exempel avgörande för hur mycket resurser myndigheter som Uppsala universitet har att röra sig med och om dessa medel är öronmärkta för speciella ändamål. 

   En stor del av studentkårernas budget kommer från statliga anslag – vilket gör att Uppsala studentkårs arbete i stor utsträckning är beroende av regeringens ekonomiska prioriteringar. De pengar som universitet och högskolor får per student för utbildningar avgörs även av statsbudgeten. Dessutom spelar statsbudgeten stor roll för många av politiska frågor Uppsala studentkår driver; såsom investeringar i att bygga fler studentbostäder, pengar till Regionen för att utveckla kollektivtrafik, liksom subvention av tandvård för studenter.

   Tyvärr är det glest med positiva nyheter för studentrörelsen, Uppsala universitet och studenter i allmänhet i budgetpropositionen. Det Covid-stöd som låtit kårerna utveckla sin verksamhet under de senaste åren kommer inte att bli till en permanent investering i studentinflytande. Stödet fasas istället ut vid slutet av 2025, vilket knuffar tillbaka kårerna till den pressade ekonomiska situation vi befann oss i innan pandemin – med stigande utgifter och en lågkonjunktur att tampas som försvårande faktorer.

   Regeringen tillför nya resurser till ingenjörsutbildningar men låter samtidigt anslaget till universitet och högskolor halka efter ökande kostnader. Idén om ekonomisk styrning av offentlig verksamhet lever kvar i budgetpropositionen, vilket syns i att universiteten – liksom alla myndigheter – förväntas effektivisera sin verksamhet till följd av att få mindre resurser att arbeta med. Hur färre resurser till lärare ska göra våra utbildningar effektivare förklaras inte.

   I budgeten ingår det inte heller några satsningar på att bygga fler studentbostäder. Istället verkar regeringen vilja lösa bostadskrisen i Sveriges studentstäder genom att återigen krympa våra lägenheter, samt sänka tillgänglighet och standard – något som görs tydligt i det uppdrag regeringen tilldelade Boverket under våren 2023. 

   Uppsala studentkår kommenterar även budgetpropositionen i videoform. I dessa klipp berättar vi mer om våra tankar och åsikter om tre viktiga teman för vårt arbete, vilka är studentinflytande, utbildning och studentbostäder. Dessa videos hittar du här:

   Vill du läsa mer om budgetpropositionen från ett studentperspektiv? Läs i så fall Sveriges förenade studentkårers kommentar: Budgetpropositionen för 2024 ur ett studentperspektiv

   Har du frågor om vårt studentpolitiska arbete? Hör i så fall gärna av dig till: polsek@uskar.se

   More posts

   Text som lyder: vem är din bästa lärare?
   News

   Pedagogiska priset 2024

   Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen under hösten.

   Learn more
   Alla sektionsordförande plus vice ordförande Linnea Rydén mot vit bakgrund med texten 'Mental Health Week' ovanför.
   News

   Mental Health Week 2023

   Uppsala studentkår sammanfattar sitt arbete under Mental Health Week 2023. I inlägget hittar du de uttalanden vi publicerade samt våra åsikter om behovet av bättre återhämtning och vila för att ge förutsättningar för friskare och mer välmående studenter.

   Learn more