Uppsala studentkår presidium

Portrait of Anton
Anton Sánchez Sulejmani
President
Ansvarar för frågor rörande kårens organisation och utveckling. Anton är även ordförande för Uppsala studentkårs styrelse och kan svara på frågor rörande dess arbete.
018 - 480 31 01
Johannah Rybrant
Vice President
Ansvarar för utbildningsfrågor och studiebevakning. Kontakta mig därför gärna rörande frågor om utbildningskvalitet, universitetets styrning och organisation eller studentinflytande. Ansvarar även för samarbeten med övriga kårer vid universitetet.
018 - 480 31 43
Portrait of Linnea
Linnea Rydén
Vice President
Ansvarar för kårens studentpolitiska påverkansarbete. Hanterar även samarbeten med Uppsalas studentnationer, och övriga civilsamhälle. Ansvarar även för nationella kårsamarbeten och frågor rörande SFS. Kontakta mig gärna vid frågor rörande dessa områden.
018 - 480 31 02

Sektion & fullmäktige

Elenor Söderberg
Fullmäktiges ordförande
Ernst Bergman
Sektionsordförande
Medical Section
Lies Youcefi
Sektionsordförande
Social Sciences Section
Elsa Ewert
Sektionsordförande
Humanities Section
Evina Zebili
Sektionsordförande
Section Learning
Emmy Leivik
Vice sektionsordförande
Medical Section
Ingrid Abrahamsson
Vice sektionsordförande
Social Sciences Section
Jesycah Rybrant
Vice sektionsordförande
Humanities Section
Adrian Lörstad
Vice sektionsordförande
Section Learning

Styrelsen

Emma Tapper
Journalist på Ergo
Kontakta mig gärna om du har tips på nyheter eller innehåll till tidningen.
Hannah Wahlbeck
Verksamhetsutvecklare
Ansvarar för verksamhetsutveckling. Kontakta mig om frågor rörande kårföreningar, sektioner och organisationens utvecklingsresa.
018-480 31 34
medlem@uskar.se
Nicklas Fredriksson
Housekeeping
Moa Inge
Student and PHD student representatives
Offers support and advice to students and doctoral students with problems during their studies. Please contact me if you need support.
018 - 480 31 32
Lovisa Sjöström Johansson
Editor-in-Chief of Ergo
Editor-in-chief and responsible publisher of the Uppsala Student Union's magazine Ergo. Please contact me if you have news tips, want to write an opinion piece or otherwise want to contribute to the magazine.
Jan Karlsson
Supervisor Norreda torp
Maintains and inspects Norreda Torp.
Laila Abdi
Operations Manager Studentboet
Feel free to contact me with questions regarding student housing in Uppsala. Studentboet also helps with free legal advice regarding housing issues.
Karin Westerholm Bergström
Clerk
Responsible for student and member services at the Uppsala Student Union reception. Please contact me if you have any questions about e.g. student union and nation membership, the student card, personal loans and Norredatorp.
018 - 480 31 00
reception@us.uu.se
Klara Fröberg
Faculty Coordinator
Arbetar med kvalitetssäkring och bevakning av utbildningen vid universitetet samt utbildning och samordning av studentrepresentanter. Kontakta mig gärna vid frågor rörande dessa områden.
018 - 480 31 08
klara.froberg@uskar.se
Maja Lundquist
Communicator
Ansvarar för extern kommunikation, marknadsföring, grafisk design och webbpublicering.
076-036 25 86
komm@uskar.se
Klara van Blaricum
Chancellor
018 480 31 22
kanslichef@uskar.se