Scholarships

Uppsala Student Union has a long tradition of awarding scholarships. On this page we collect all scholarships that are relevant to students in Uppsala, our own scholarships and those of other actors. Below you can see all the scholarships that are currently available.

Medisera stipendiet 2023 – Uppsala Universitet

Medisera

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil. Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer.

Sista datum:
30/6/23
Search