Våra krav – Uppsala som cykelstad

  Foto:

   Att cykla är det absolut mest effektiva och billiga sättet för många studenter att ta sig runt i Uppsala på. Ändå finns det fortfarande vissa delar av infrastrukturen som inte håller måttet. Uppsala studentkår går därför ut med tre krav på åtgärder som behöver göras för att Uppsala ska bli landets bästa cykelstad för oss studenter.

   Vi kräver:

   Regelbundet säsongsanpassat underhåll av stadens cykelvägar. 

   Fler cykelställ i centrala Uppsala.

   Fler bilfria zoner i innerstaden.

   Varje vinter innebär ett enormt slitage på vägnätet, och cykelvägarna är där inget undantag. Under vintrarna behöver cykelvägarna dessutom plogas, sandas eller saltas, för att kunna vara cykelbara även under vinterns svåra väderförhållanden. Gruset som används för att minska risken för halka måste sen när snön har töat bort sopas bort, för att inte riskera att bli orsaker för nya olyckor på grund av rullgrus. Detta görs dock inte alltid, och Uppsala kommun måste därför förbättra sitt arbete med vägunderhåll – oavsett när på året det är. Cykelvägarna ska kunna användas oavsett väder, och därför kräver Uppsala studentkår ett regelbundet säsongsanpassat underhåll av Uppsalas cykelvägar.

   Uppsala kommun beslutade under förra mandatperioden att rösta igenom en motion som innebär en minskning av antalet cykelställ i centrala Uppsala. Vårt budskap nu är lika tydligt som då – rör inte våra cykelställ. Istället vill vi se en ökning av antalet cykelställ i centrala Uppsala, och särskilt då i anslutning till campus- och nationsområden.

   Uppsala har länge haft problem med en alltför biltät innerstad, vilken existerar på bekostnad av fotgängare och cyklister. Vi vill istället se en satsning på bilfria zoner, för att tillgängliggöra Uppsala för alla stadens studenter. Många av stadens anrika nationshus är dessutom vibrationskänsliga, och skulle därför gynnas av en minskad biltrafik i deras närhet. Vi menar att den enda rimliga hållningen i denna växande studentstad är att ta tillbaka gatorna till cyklisterna, och med det till studenterna.

   I dialogmöten med kommunen har vi, tillsammans med bland annat Cykelfrämjandet, tagit upp behovet av att satsa på cykeltrafiken. Detta har bland annat skett genom referensgruppsmöten inför framtagandet av kommunens nya innerstadsstrategi och genom möten med kommunens cykelråd. Gensvaret har varit bra, men inte tillräckligt. Därför kräver nu vi en ökad satsning, där kommunen går från ord till handling.

   More posts

   En kvinna som står med armarna i kors framför en trappa.
   News

   3 sommarkrav

   Tre krav på åtgärder för att förbättra situationen för oss studenter.

   Learn more
   En text där det står Jubileum 175 år.
   News

   Uppsala studentkår 175 år

   I år fyller Uppsala studentkår 175 år vilket firas med en rad aktiviteter 11-16 mars.

   Learn more