Sektionsråd #7 SamSek / Section council #7 SamSek

Social Sciences Section
Uppsala studentkår, Övre slottsgatan 7
February 15, 2024
17:00
-
20:00
February 15, 2024 5:00 PM
February 15, 2024 8:00 PM
Europe/Stockholm
Sektionsråd #7 SamSek / Section council #7 SamSek
Samhällsvetenskapliga sektionens sjunde sektionsråd för verksamhetsåret. / The Section of Social Sciences's seventh section council of the fiscal year.

(English below)

Samhällsvetenskapliga sektionsrådet sammanträder. Möteshandlingarna är tillgängliga för allmänheten: https://drive.google.com/drive/folders/1GhRBIuF72hVR6Lyhrkl_PTNd87gjOuJx

Sektionsrådet är ett forum för studentinflytande. Sektionsrådet tar beslut om studentrepresentanter vid delar av Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt beslutar om fördelning av delar av Uppsala studentkårs ekonomiska medel.

Har du något du vill lyfta till sektionen?

Kontakta sektionens ordförande på ordf.sam@uskar.se

The Section of Social Sciences's section council convene. Meeting documents are open to the public: https://drive.google.com/drive/folders/1GhRBIuF72hVR6Lyhrkl_PTNd87gjOuJx

The section council is a forum for student influence. The council decides in matters regarding student representatives at parts of the Faculty of Social Sciences, and decides on allocation of parts of Uppsala Student Union's economical means.

Upcoming events

13

Mar
Sektionsråd #8 SamSek / Section council #8 SamSek
Social Sciences Section
Uppsala studentkår, Övre slottsgatan 7
17:15
-
20:00
Read more
March 13, 2024 5:15 PM
March 13, 2024 8:00 PM
Europe/Stockholm
Samhällsvetenskapliga sektionens åttonde sektionsråd för verksamhetsåret. / The Section of Social Sciences's eighth section council of the fiscal year.
Add to calendar
GoogleAppleOutlook
Section Council

7

Apr
KÅRVAL 2024
Uppsala Student Union
Uppsala Student Union
0:00
-
0:00
Read more
April 7, 2024 12:00 AM
April 21, 2024 12:00 AM
Europe/Stockholm
Kårval 2024
Add to calendar
GoogleAppleOutlook
The union elections

11

Apr
Sektionsråd #9 SamSek / Section council #9 SamSek
Social Sciences Section
Uppsala studentkår, Övre slottsgatan 7
17:15
-
20:00
Read more
April 11, 2024 5:15 PM
April 11, 2024 8:00 PM
Europe/Stockholm
Samhällsvetenskapliga sektionens nionde sektionsråd för verksamhetsåret. / The Section of Social Sciences's ninth section council of the fiscal year.
Add to calendar
GoogleAppleOutlook
Section Council

7

May
Sektionsråd #10 SamSek / Section council #10 SamSek
Social Sciences Section
Uppsala studentkår, Övre slottsgatan 7
17:15
-
20:00
Read more
May 7, 2024 5:15 PM
May 7, 2024 8:00 PM
Europe/Stockholm
Samhällsvetenskapliga sektionens tionde sektionsråd för verksamhetsåret. / The Section of Social Sciences's tenth section council of the fiscal year.
Add to calendar
GoogleAppleOutlook
Section Council