Sektionsråd #8 SamSek / Section council #8 SamSek

Social Sciences Section
Uppsala studentkår, Övre slottsgatan 7
March 13, 2024
17:15
-
20:00
March 13, 2024 5:15 PM
March 13, 2024 8:00 PM
Europe/Stockholm
Sektionsråd #8 SamSek / Section council #8 SamSek
Samhällsvetenskapliga sektionens åttonde sektionsråd för verksamhetsåret. / The Section of Social Sciences's eighth section council of the fiscal year.

(English below)

Samhällsvetenskapliga sektionsrådet sammanträder. Möteshandlingarna är tillgängliga för allmänheten: https://drive.google.com/drive/folders/1GhRBIuF72hVR6Lyhrkl_PTNd87gjOuJx

Sektionsrådet är ett forum för studentinflytande. Sektionsrådet tar beslut om studentrepresentanter vid delar av Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt beslutar om fördelning av delar av Uppsala studentkårs ekonomiska medel.

Har du något du vill lyfta till sektionen?

Kontakta sektionens ordförande på ordf.sam@uskar.se

The Section of Social Sciences's section council convene. Meeting documents are open to the public: https://drive.google.com/drive/folders/1GhRBIuF72hVR6Lyhrkl_PTNd87gjOuJx

The section council is a forum for student influence. The council decides in matters regarding student representatives at parts of the Faculty of Social Sciences, and decides on allocation of parts of Uppsala Student Union's economical means.

Upcoming events

There are currently no events planned. Keep an eye on our social media pages to see when we're planning something new!