MKIT

Studentföreningen för de som läser masterprogrammet i management, kommunikation och IT vid Uppsala universitet.

MKIT är en studentförening vid Uppsala universitet för studenter som studerar masterprogrammet i Management, Kommunikation och IT. Föreningen strävar efter att tillhandahålla verktyg för att utveckla utbildningen och samtidigt skapa en studiesocial tillvaro för sina medlemmar. Detta inkluderar alltifrån studiebesök hos relevanta företag i näringslivet till gemensamma fester vid studentnationer.