Culina Study Council

Vi är studierådet för dietist- och kostvetarstudenter på Uppsala universitet. Tillsammans utvecklar vi vår utbildning och bildar en studiesocial gemenskap under din studieperiod. Välkommen!

Vi är studierådet för dietist- och kostvetarstudenter på Uppsala universitet. Tillsammans utvecklar vi vår utbildning och bildar en studiesocial gemenskap under din studieperiod. Välkommen!