Styrelsen sammanfattar septemberfullmäktige

Text: Septemberfullmäktige

  Foto:

   Uppsala studentkårs vice ordförande Linnea Rydén sammanfattar gårdagens fullmäktige för styrelsens räkning:

   Under torsdagskvällen samlades Uppsala studentkårs fullmäktigeledamöter i Betty Pettersson-salen på Blåsenhus för att delta i terminens första fullmäktigesammanträde. Sammanträdet inleddes med en kort introduktion till kåren och fullmäktigeorganet, vilken hölls av fullmäktiges ordförande Elenor Söderberg, med viss assistans av fullmäktigesekreteraren Ebba Wahlin.

   Fullmäktige, eller FUM, beslutade bland annat om val av klubbmästare och vice klubbmästare, sektionernas styrelserepresentanter, och politiskt valda styrelserepresentanter. Även fyllnadsval av ledamöter till stiftelsen Ubbos styrelse stod på dagordningen, och där valdes två nya ledamöter in. Sammanträdet lyckades inte välja varken revisorer, arkivarie eller historiograf, varpå dessa uppdrag fortfarande går att söka via kårens hemsida.

   Utöver valärenden stod beslut rörande detaljbudgeten på agendan. Kårordförande Anton Sánchez Sulejmani redogjorde för styrelsens resonemang kring budgeten, och öppnade därefter upp för frågor. Bland annat nämndes att det estimerade underskottet delvis kan härledas till renoveringen av kårhuset. Fullmäktige beslutade därefter att anta detaljbudgeten, med tilläggsdirektiv att uppdra styrelsen att presentera en budget i balans under februaris fullmäktigesammanträde.

   Därefter var det dags för styrelsen och sektionerna att redogöra för sin verksamhet under de senaste månaderna, varpå representanter från styrelsen och respektive sektion uppdaterade sammanträdet om vad som hänt sedan sist.

   Sist på dagordningen stod en kort informationspunkt om kårens jubileumsfirande, vilket äger rum under mars månad 2024. Därefter avslutade fullmäktiges ordförande sammanträdet, och ledamöterna kunde åter ge sig ut i den ljumma septemberkvällen.

   Uppsala studentkårs styrelse, genom vice ordförande Linnea Rydén

   More posts

   Vice ordförande Linnea Rydén med allvarlig min och armarna lagda i kors
   Bureau

   Angiverilagen är oacceptabel

   Sedan Tidöavtalet offentliggjorde har motståndet mot den anmälningsplikt som ingår bland dess punkter bara växt. För offentliganställda inom allt från vård till bibliotek är anmälningsplikten detsamma som en angiverilag genom vilken ens yrke bidrar till papperslösa människors utsatthet. I följande inlägg kommenterar Uppsala studentkår och våra sektioner anmälningsplikten och dess konsekvenser för de studenter vi representerar.

   Learn more
   Left: Topias Tolonen, Chair of the Doctoral Committee. Right: Anton Sánchez Sulejmani, Chair Uppsala Student Union.
   Bureau

   Statement on the government's decision on the boards of higher education institutions

   Uppsala Student Union and the Doctoral Board at Uppsala University are writing to urge the government to reverse its decision to increase political control over university boards. The government must restore the term of office to three years and make it clear that they intend to return to the system where daily political issues do not control the selection of university board members. Academic freedom requires freedom from political control as well as trust between academia and those in power. The measures now decided by the government threaten both of these values.

   Learn more