Statement on the government's decision on the boards of higher education institutions

Left: Topias Tolonen, Chair of the Doctoral Committee. Right: Anton Sánchez Sulejmani, Chair Uppsala Student Union.

  Foto:

   Uppsala Student Union and the Doctoral Board at Uppsala University are writing to urge the government to reverse its decision to increase political control over university boards. The government must restore the term of office to three years and make it clear that they intend to return to the system where daily political issues do not control the selection of university board members. Academic freedom requires freedom from political control as well as trust between academia and those in power. The measures now decided by the government threaten both of these values.

   Den 27:e april meddelade regeringen sitt beslut om nya styrelser för svenska universitet och högskolor. Efter en period av tystnad i den normala tillsättningsprocessen meddelade regeringen plötsligt att den vanliga mandatperioden på tre år ska kortas till 17 månader. Regeringen meddelade även att man har för avsikt att tillsätta ledamöter med specifik säkerhetspolitisk kompetens som svar på hot från främmande makter.

   Detta förfarande bryter starkt mot de normer om akademisk frihet som råder i Sverige. Den praxis som finns för att tillsätta högskolestyrelser är framtagna för att hålla den politiska makten på armlängds avstånd från akademin. Nyheten om plötsligt förändrade mandatperioder och specifika kriterier för ledamöter innebär ett skarpt avsteg från rådande ordning. 

   Reaktionerna från högskolevärlden har inte låtit vänta. Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Sveriges förenade studentkårer (SFS), samtliga rektorer vid Sveriges högskolor- och universitet, samt ett flertal tunga samhällsdebattörer har uttryckt sin bestörtning över förslaget. Uppsala studentkår och Doktorandnämnden vid Uppsala universitet ansluter oss härmed till denna skara och uttrycker starkt vårt ogillande för regeringens beslut.

   Utbildningsminister Mats Perssons linje om att den politiska styrningen är till för att skydda svenska universitet från externa hot håller inte. Akademisk frihet kan inte vara avhängig övrig samhällsutveckling. Akademin och universiteten måste i alla lägen stå fri från direkt politisk inblandning. Det starkt ifrågasatta beslut som fattats av regeringen går i motsatt riktning. Det undergräver principen om akademisk frihet och öppnar dörren för ytterligare inskränkningar om eller när man från politikens håll ser nya hot. Denna utveckling kan vi inte tolerera.

   I en värld där akademiska och demokratiska friheter är allt mer hotade behöver försvaret av dessa centreras runt att stärka och expandera dessa värden – inte tvärtom. Vi litar på Mats Persson när han säger att regeringens intentioner är goda. Samtidigt är de åtgärder som nu vidtagits missriktade och ineffektiva – det är inte i universitetens styrelser som högskolornas säkerhetsarbete sker. Vidare underminerar regeringens beslut tilliten mellan den akademiska världen och politiken.

   Ifall regeringen vill stärka skyddet av patent framtagna genom svensk forskning och beivra främmande makter från att använda vårt utbildningsväsende på ett sätt som skadar svenska intressen måste det ske i dialog med svenska universitet och högskolor. Det finns inga enkla lösningar på sådana frågor. En enskild styrelseledamot kommer inte fungera som en garant för ett förbättrat säkerhetsarbete. Tillför istället resurser och kompetens där de gör nytta – och gör det på ett sätt som värnar om den akademiska friheten likväl som tilliten mellan politiker och akademiker. Detta är vägen framåt för att värna om den akademiska friheten.

   Anton Sánchez Sulejmani

   Ordförande
   Uppsala studentkår

   Topias Tolonen

   Ordförande
   Doktorandnämnden vid Uppsala universitet

   More posts

   Text: Septemberfullmäktige
   Bureau

   Styrelsen sammanfattar septemberfullmäktige

   Under torsdagskvällen samlades Uppsala studentkårs fullmäktigeledamöter i Betty Pettersson-salen på Blåsenhus för att delta i terminens första fullmäktigesammanträde.

   Learn more
   Vice ordförande Linnea Rydén med allvarlig min och armarna lagda i kors
   Bureau

   Angiverilagen är oacceptabel

   Sedan Tidöavtalet offentliggjorde har motståndet mot den anmälningsplikt som ingår bland dess punkter bara växt. För offentliganställda inom allt från vård till bibliotek är anmälningsplikten detsamma som en angiverilag genom vilken ens yrke bidrar till papperslösa människors utsatthet. I följande inlägg kommenterar Uppsala studentkår och våra sektioner anmälningsplikten och dess konsekvenser för de studenter vi representerar.

   Learn more