Application form

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex. arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex. en fråga du brinner för, något du vill förändra i din utbildning och/eller intresse

Thank you for your application! We will get back to you soon.
Something went wrong! Try again.
Grupp för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för ABM (SALV-gruppen)

Department of ABM

faculty of arts

Som studentrepresentant i gruppen för arbetsmiljö och lika villkor bidrar du till att verka för en god arbetsmiljö och att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Mötestiden uppskattas till 1 timme per möte.

Scope

Alternate

Meetings per term

2

remuneration

500kr
Language skills

Flexible

Education level

Advanced

Start
End

7/1/23

-

6/30/24