New report: is there enough time?

Is there enough time? A study of supervision time in Master's programmes in the humanities and social sciences. Picture of Anton Sánchez Sulejmani, Klara Fröberg, Klara van Blaricum.

  Foto:

   Uppsala Student Union publishes today the report: Is time enough? on supervisory time in master's programmes in the humanities and social sciences, for which Uppsala Student Union has the status of a union. The report shows that the difference in supervision time within a single faculty is between 12 and 45 hours, and indicates that the average difference between faculties is also large. Uppsala Student Union argues that this is ultimately a question of an unequal distribution of resources between programmes both within faculties and within the field as a whole.

   The financial conditions for higher education have been deteriorating for a long time. The costs of education have steadily increased while the remuneration has not increased to the same extent, which can be linked to the low remuneration amounts for the humanities and social sciences. Uppsala Student Union wants to see long-term investments by increasing the remuneration amounts, but we will also continue to push for a fairer distribution of resources between different areas of education and are concerned about how students are affected by the lack of supervision time.

   In the report, Uppsala Student Union can show that students in the Master's programme in Peace and Conflict Studies have only 12 hours of supervision time for their Master's thesis, while the Master's programme in Psychology at the same faculty has a full 45 hours for the corresponding thesis work.

   In addition to the lack of supervision time, students face the problem that their supervisors have insufficient knowledge of the chosen theories and methods. At the same time, survey responses from the directors of studies indicate that common problems in tutoring are students' gainful employment alongside their studies, lack of subject knowledge and lack of knowledge of the chosen methodology. The report also shows that the decision to extend tutoring time is often left to the individual tutor to decide whether it is possible to extend tutoring time. This leaves individual students in a bind and dependent on the goodwill of their supervisor. Uppsala Student Union wants to see an increase in supervision time for those programmes that have less than 1 supervision hour per credit and wants this to be a minimum for Masters programmes.

   Furthermore, the report shows that many of the programmes lack guidelines that follow the content that the students' working conditions state the guidelines should contain, leaving students without the information they need to write their work. Uppsala Student Union wants all Master's programmes to have guidelines that follow the students' working conditions, and that the guidelines should be decided by either the Faculty Board or the Departmental Board to ensure student involvement in the development of the guidelines.

   Want to know more about the report? Come to our panel discussion on 8 February at 14.15-16.00 in the Betty Petterssonsaal at Blåsenhus! We will present the report and discuss the content and ways forward with representatives from the university and the union.

   The full report is available here.


   If you have any questions about the work on the report or its content, please contact the Uppsala Student Union's faculty coordinators and report authors Klara Fröberg and Klara van Blaricum at: fakultetssamordnare@uskar.se

   More posts

   Vice ordförande Johannah håller i rapporten "Vad blir man då?" framför universitetshuset
   Report

   Rapportsläpp: Vad blir man då?

   Idag släpper Uppsala studentkår rapporten “Vad blir man då?”, en rapport om arbetsmarknadsanknytning för studenter inom humaniora och teologi. Rapporten syftar på att synliggöra behoven av att stärka arbetet med arbetsmarknadsanknytning för humanister och teologer. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska väcka liv i frågan om arbetsmarknadsanknytning vid humanistiska och teologiska utbildningar vid Uppsala universitet.

   Learn more
   Vice ordförande Johannah håller upp rapporten framför universitetshuset
   Report

   Rapportsläpp: Behöver VFU-riktlinjerna plåstras om?

   Uppsala studentkår släppte idag en rapport om VFU-riktlinjerna vid den medicinska fakulteten. Syftet med rapporten är att redovisa de riktlinjer och ersättningsmodeller som används av olika program på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i hanteringen av kostnader som kan uppstå för studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta avser exempelvis resekostnader och kostnader för logi när studenter har VFU på annan ort än Uppsala. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska bidra till en fortsatt diskussion om förutsättningarna för en jämlik och inkluderande högre utbildning i Sverige. En sådan diskussion är ett viktigt steg i arbetet för att vem som helst med behörighet ska ha möjlighet att utbilda sig, oberoende av socioekonomisk bakgrund.

   Learn more