Report

Vice ordförande Johannah håller i rapporten "Vad blir man då?" framför universitetshuset
Report

Rapportsläpp: Vad blir man då?

Idag släpper Uppsala studentkår rapporten “Vad blir man då?”, en rapport om arbetsmarknadsanknytning för studenter inom humaniora och teologi. Rapporten syftar på att synliggöra behoven av att stärka arbetet med arbetsmarknadsanknytning för humanister och teologer. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska väcka liv i frågan om arbetsmarknadsanknytning vid humanistiska och teologiska utbildningar vid Uppsala universitet.

Learn more
Vice ordförande Johannah håller upp rapporten framför universitetshuset
Report

Rapportsläpp: Behöver VFU-riktlinjerna plåstras om?

Uppsala studentkår släppte idag en rapport om VFU-riktlinjerna vid den medicinska fakulteten. Syftet med rapporten är att redovisa de riktlinjer och ersättningsmodeller som används av olika program på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i hanteringen av kostnader som kan uppstå för studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta avser exempelvis resekostnader och kostnader för logi när studenter har VFU på annan ort än Uppsala. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska bidra till en fortsatt diskussion om förutsättningarna för en jämlik och inkluderande högre utbildning i Sverige. En sådan diskussion är ett viktigt steg i arbetet för att vem som helst med behörighet ska ha möjlighet att utbilda sig, oberoende av socioekonomisk bakgrund.

Learn more
Vice-President Linnea Rydén with the front page of the report, standing at a bus stop.
Report

Report release: How does public transport work for Uppsala students?

Uppsala Student Union publishes the report "How does public transport work for Uppsala's students?" - a report on ticket prices and accessibility by bus and bicycle in the student city of Uppsala. The report is a first step in Uppsala Student Union's work with public transport in the coming year.

Learn more
Text: Report release, A follow-up of Teacher-led time from a student perspective
Report

Report release: A follow-up of teaching time from a student perspective

Uppsala Student Union the report releases a follow-up of Teacher-led time from a student perspective. The report aims to follow up on the survey on teacher-led teaching at Uppsala University since last year's report on teacher-led time and keep the issue of resource allocation in higher education alive. Uppsala Student Union hopes that the results will contribute to a continued discussion about the quality of higher education in Sweden and the importance of the meeting between teacher and student to ensure a research-oriented education.

Learn more
Is there enough time? A study of supervision time in Master's programmes in the humanities and social sciences. Picture of Anton Sánchez Sulejmani, Klara Fröberg, Klara van Blaricum.
Report

New report: is there enough time?

Uppsala Student Union has conducted a survey of supervisor time for Master's students writing their thesis during the winter. The report finds that the amount of supervisor time varies considerably between programmes and identifies a number of reasons why students receive too little supervisor time when writing their Master's thesis.

Learn more
Placeholder graphic
Report

Teacher time from a student perspective - report release

Uppsala Student Union proudly presents the report Teacher-led time from a student perspective - A follow-up and survey of the proportion of teacher-led teaching in education at six faculties at Uppsala University.

Learn more