Rapportsläpp: Vad blir man då?

Vice ordförande Johannah håller i rapporten "Vad blir man då?" framför universitetshuset

  Foto:

   Idag släpper Uppsala studentkår rapporten “Vad blir man då?”, en rapport om arbetsmarknadsanknytning för studenter inom humaniora och teologi. Rapporten syftar på att synliggöra behoven av att stärka arbetet med arbetsmarknadsanknytning för humanister och teologer. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska väcka liv i frågan om arbetsmarknadsanknytning vid humanistiska och teologiska utbildningar vid Uppsala universitet. 

   Rapporten baseras på en alumnundersökning som Uppsala studentkår genomförde under höstterminen 2023. 

   Rapportens resultat visar att många av respondenterna inte upplevde att deras utbildning hade en koppling till arbetsmarknaden och att det råder brist på arbete inom fältet de utbildat sig inom. Det återspeglas i att det tog mer än tre månader efter examen för 45% av respondenterna att hitta ett arbete. Samtidigt som 24% av respondenterna har läst en eller flera utbildningar eller kurser efter sin examen för att möta kraven på arbetsmarknaden. 

   Vidare visar rapporten att de som hade möjlighet till praktik under utbildningen hade en enklare övergång till arbetslivet och att många fick sitt första arbete efter examen på sin praktikplats, och andra genom referens från praktikplatsen. Rapporten visar därmed att praktiken är en viktig komponent för arbetsmarknadsanknytning för humanister och teologer. Trots det hade 32% av respondenterna inte haft möjlighet till praktik under sin utbildning. 

   Uppsala studentkår anser att det finns anledning att stärka arbetet med arbetsmarknadsanknytning vid de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Uppsala universitet. 

   Uppsala studentkår vill därför att...

   -  alla program ska innehålla moment av arbetslivsanknytning

   - alla studenter ska ges möjlighet till praktik inom utbildningen, både inom program och som fristående kurs

   - en fristående praktiktermin ska inrättas vid universitet

   - fakulteterna och institutionerna stärker arbetet med alumnverksamheten

   Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

   Har du några frågor om arbetet med rapporten eller dess innehåll hör av dig till Uppsala studentkårs fakultetssamordnare och rapportförfattare Klara Fröberg.

   More posts

   Vice ordförande Johannah håller upp rapporten framför universitetshuset
   Report

   Rapportsläpp: Behöver VFU-riktlinjerna plåstras om?

   Uppsala studentkår släppte idag en rapport om VFU-riktlinjerna vid den medicinska fakulteten. Syftet med rapporten är att redovisa de riktlinjer och ersättningsmodeller som används av olika program på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i hanteringen av kostnader som kan uppstå för studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta avser exempelvis resekostnader och kostnader för logi när studenter har VFU på annan ort än Uppsala. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska bidra till en fortsatt diskussion om förutsättningarna för en jämlik och inkluderande högre utbildning i Sverige. En sådan diskussion är ett viktigt steg i arbetet för att vem som helst med behörighet ska ha möjlighet att utbilda sig, oberoende av socioekonomisk bakgrund.

   Learn more
   Vice-President Linnea Rydén with the front page of the report, standing at a bus stop.
   Report

   Report release: How does public transport work for Uppsala students?

   Uppsala Student Union publishes the report "How does public transport work for Uppsala's students?" - a report on ticket prices and accessibility by bus and bicycle in the student city of Uppsala. The report is a first step in Uppsala Student Union's work with public transport in the coming year.

   Learn more