Teacher time from a student perspective - report release

Placeholder graphic

  Foto:

   Report release

   Uppsala Student Union proudly presents the report Teacher-led time from a student perspective - A follow-up and survey of the proportion of teacher-led teaching in education at six faculties at Uppsala University.

   How we went about it

   Genom att analysera scheman på ett nittiotal kurser har vi undersökt den lärarledda tiden på de fakulteter som Uppsala studentkår arbetar med. Undersökningens resultat visar på att en majoritet av fakulteterna (4 av 6) har mindre än fem timmars lärarledd tid per vecka. Samhällsvetenskapliga-, Utbildningsvetenskapliga-, Teologiska-, Språkvetenskapliga- och Historisk-filosofiska fakulteten har i genomsnitt 4,75 timmar lärarledd tid per vecka. Programmen vid Medicinska fakulteten tenderar att ha mer lärarledd tid än resterande fakulteter.

   Conclusion

   Uppsala Student Union believes that an adequate amount of teaching time must be provided for students to be able to absorb the training. There should be a consensus within the institution that all courses should offer basic interaction with a teacher to promote learning and provide a good introduction to university-level studies. Therefore, Uppsala Student Union wants all students to be offered at least ten hours of teacher-led learning per week.

   On 31 March, at 12:15-12:45, Uppsala Student Union will organise a panel discussion on the issue at the same time as we present the report.

   More posts

   Vice ordförande Johannah håller upp rapporten framför universitetshuset
   Report

   Rapportsläpp: Behöver VFU-riktlinjerna plåstras om?

   Uppsala studentkår släppte idag en rapport om VFU-riktlinjerna vid den medicinska fakulteten. Syftet med rapporten är att redovisa de riktlinjer och ersättningsmodeller som används av olika program på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i hanteringen av kostnader som kan uppstå för studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta avser exempelvis resekostnader och kostnader för logi när studenter har VFU på annan ort än Uppsala. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska bidra till en fortsatt diskussion om förutsättningarna för en jämlik och inkluderande högre utbildning i Sverige. En sådan diskussion är ett viktigt steg i arbetet för att vem som helst med behörighet ska ha möjlighet att utbilda sig, oberoende av socioekonomisk bakgrund.

   Learn more
   Vice-President Linnea Rydén with the front page of the report, standing at a bus stop.
   Report

   Report release: How does public transport work for Uppsala students?

   Uppsala Student Union publishes the report "How does public transport work for Uppsala's students?" - a report on ticket prices and accessibility by bus and bicycle in the student city of Uppsala. The report is a first step in Uppsala Student Union's work with public transport in the coming year.

   Learn more