Report release: How does public transport work for Uppsala students?

Vice-President Linnea Rydén with the front page of the report, standing at a bus stop.

  Foto:

   Idag publicerar Uppsala studentkår rapporten Hur funkar kollektivtrafiken för Uppsalas studenter? – en rapport om biljettpriser och tillgänglighet med buss och cykel i studentstaden Uppsala. Kårens vice ordförande Linnea Rydén introducerar rapporten som följer:

   Uppsala studentkår har länge drivit frågan om studentrabatt på enkelbiljetter i kollektivtrafiken. Nu har regionen äntligen beslutat att införa en sådan rabatt, vilket betyder att studenter kommer kunna köpa enkelbiljetter med reducerat pris från och med den 22 januari 2024. Men hur mycket studentnytta finns egentligen i UL:s nya prismodell? Den nya prismodellen innebär visserligen att de tidigare zonerna blir ett minne blott men gör lite för att lindra påfrestningen på studentens redan ansträngda ekonomi. I denna rapport kommer vi redogöra för vad denna prisförändring innebär, och hur den står sig sett till de andra stora studentstäderna. Vi kommer även redogöra för en mängd tillgänglighetsaspekter i frågan om Uppsalas kollektivtrafik, och jämföra nyttan med att gå eller cykla jämfört med att åka buss. 
   Precis som mången annan student i vår fagra studentstad har även jag fått min beskärda del av cykelkrångel under studietiden. Cyklar har stulits, gått sönder, och hamnat på botten av Fyrisån. Jag har lärt mig hitta till stans bästa cykelloppis, och även lagt in numret till min lokala cykelverkstad. Givet detta kanske det inte kommer som någon större överraskning att det har blivit en och annan bussresa under mina år i Uppsala. Och därmed har även jag fått känna den svidande känslan i plånboken vid inköpet av en enkelbiljett eller två. Det som har svidit mest har nog varit månadsbiljetten under vinterhalvåret. 
   Vår rapport syftar främst till att belysa orättvisan i att vi studenter förväntas lägga en betydligt större andel av vår disponibla inkomst på att resa kollektivt än andra grupper. Studentrörelsen vill driva på för en förbättrad klimatpolitik, och i detta ska inte redan ekonomiskt utsatta grupper tvingas dra det tyngsta lasset. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt, och i detta behöver vi politikernas stöd. 
   Uppsalas studenter ska kunna känna ett lika stort ägande över vår stad och vårt län som vilken annan grupp som helst. Schysstare studentpriser i kollektivtrafiken är ett enkelt sätt att möjliggöra detta. 
   Med detta sagt, mycket nöje under läsningen av rapporten. Och till Uppsalas regionpolitiker  – vår dörr står alltid öppen för er om ni vill ta en fika och diskutera studentvänliga biljettpriser.
   Linnea Rydén
   Vice ordförande, Uppsala studentkår
   Uppsala
   2023-07-05


   Rapporten går att hitta i Uppsala studentkårs dokumentsamling via denna länk.

   Rapporten kommer att stå som utgångspunkt för Uppsala studentkårs arbete med kollektivtrafikfrågor under det kommande verksamhetsåret. Genom vår rapport hoppas vi även tillföra kunskap om studenters situation och behov till beslutsfattare i Uppsala – för att i förlängningen skapa förutsättningar för en studentvänligare trafik- och stadsplanering.

   För frågor om rapporten, kontakta:

   Martin Carlfjord

   018 - 480 31 13

   polsek@uskar.se

   More posts

   Vice ordförande Johannah håller i rapporten "Vad blir man då?" framför universitetshuset
   Report

   Rapportsläpp: Vad blir man då?

   Idag släpper Uppsala studentkår rapporten “Vad blir man då?”, en rapport om arbetsmarknadsanknytning för studenter inom humaniora och teologi. Rapporten syftar på att synliggöra behoven av att stärka arbetet med arbetsmarknadsanknytning för humanister och teologer. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska väcka liv i frågan om arbetsmarknadsanknytning vid humanistiska och teologiska utbildningar vid Uppsala universitet.

   Learn more
   Vice ordförande Johannah håller upp rapporten framför universitetshuset
   Report

   Rapportsläpp: Behöver VFU-riktlinjerna plåstras om?

   Uppsala studentkår släppte idag en rapport om VFU-riktlinjerna vid den medicinska fakulteten. Syftet med rapporten är att redovisa de riktlinjer och ersättningsmodeller som används av olika program på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i hanteringen av kostnader som kan uppstå för studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta avser exempelvis resekostnader och kostnader för logi när studenter har VFU på annan ort än Uppsala. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska bidra till en fortsatt diskussion om förutsättningarna för en jämlik och inkluderande högre utbildning i Sverige. En sådan diskussion är ett viktigt steg i arbetet för att vem som helst med behörighet ska ha möjlighet att utbilda sig, oberoende av socioekonomisk bakgrund.

   Learn more